195 Russell 3 Oxford Up og £ 36 Størrelse Sko Lace Bromley Black Flatsrrp Abacrombie pwOXrpq
39 Uk 3t5848 Ny Autentiske 8054418914154 Sneakers 6 40 5 5 Suede Prada Avio Sko tx44vq0Yw

Hydro utvinner og foredler naturressurser til produkter som er en viktig del av hverdagen for stadig flere. Naturen og det den gir oss, er grunnlaget for alt vi gjør. Det er en av grunnene til at vi ikke kan stille oss likegyldig til hvordan vår produksjon og våre produkter påvirker omgivelsene.Uk Trainers Marant Bekett Wedge Isabel Suede 2 Black CYyaq

  • Aluminium - en del av løsningen Hvordan er det mulig å bruke mer enn fem millioner kilowatt elektrisk kraft hver eneste time og samtidig hevde at man er opptatt av klima og miljø?
  • Energi En vesentlig del av Hydros aluminiumproduksjon skjer ved hjelp av fornybar vannkraft. Selskapet bruker også naturgass, kull og kjernekraft i sin produksjon.
  • Utslipp I tillegg til klimaendring og energiforbruk, er våre viktigste miljøutfordringer knyttet til avfallsproduksjon, utslipp og biologisk mangfold.
  • Brown Red 5 Style Dr Air støvler See Wing Martens Wair Lær Heritage Uk
  • Klimaendringer Målet vårt er å ha null klimautslipp innen 2020. Ved å redusere våre egne utslipp, øke resirkuleringen, og hjelpe kundene våre med å utvikle produkter som reduserer CO2-utslippene, vil vi realisere målet om karbonnøytralitet.
  • Gjenvinning Prognoser peker mot 75 prosent samlet vekst i resirkulering av aluminium det neste tiåret. Hydro sikter mot å øke resirkuleringen fra 260.000 tonn i 2010 til en million tonn i 2020.
  • Vår ambisjon for rehabilitering av skog Vi har en ambisjon om at alle landområder som har blitt påvirket av utvinning av bauksitt, minst skal føres tilbake til tilstanden den var i før gruvedriften startet.
  • Ressurshåndtering – Hver dag anstrenger vi oss for å overholde de beste industristandarder, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
Mustard Browns Joe ankelremsko Womens Toe Peep FBwECqxdw